Noli Me Tangere Kabanata 24: Sa Gubat (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 24 Sa Gubat Buod at Aral

Sa pag-usbong ng umaga at pag-alpas ng kasiyahan mula sa piknik, bumabalot sa atin ang isang mas madilim na yugto sa ating kwento – Kabanata 24 ng Noli Me Tangere, pinamagatang ‘Sa Gubat.’

Sa kabanatang ito, mabibigyan tayo ng malinaw na larawan ng mga kalagayan ng lipunan, ang pagtatanggol sa mga karapatan, at ang kabutihang loob na nagmumula sa kabila ng mga pagsubok. Magkakaroon din tayo ng isang mas masalimuot na pagtingin sa mga tauhan ng kwento, partikular na kay Padre Salvi at Crisostomo Ibarra.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 24: Sa Gubat

Sa Kabanata 24 ng Noli Me Tangere na may pamagat na “Sa Gubat”, nakita natin si Padre Salvi na nagmimisa nang maaga at sumakay sa kanyang karwahe patungong gubat. Sa kanyang paglalakbay, naroon siya sa batis kung saan nakita niya sina Maria Clara, Sinang, at Victoria na nagtatampisaw. Namangha si Padre Salvi sa ganda at kabuuan ni Maria Clara, at umalis siya na lito at pawisan.

Sa isang piging na nagaganap sa gubat, dumating ang isang babae na kilala bilang Sisa, na ayon kay Don Filipo ay apat na araw nang naguguluhan. Nang makita ni Sisa ang Alperes, bigla siyang nagtakbo. Natuklasan ni Crisostomo Ibarra na Sisa ang ina ng dalawang batang nawawala, at agad niyang ipinangako na hahanapin ang mga ito.

Nang nagalit si Padre Salvi sa mga kabataang nagbabasa ng libro na pinamagatang “Gulong ng Kapalaran” at sinabing kasalanan ang pagbasa nito, sumagot ang isang kaibigan ni Maria Clara at sinabing mas malaki ang kasalanang makialam sa ari ng iba.

Sa pagdating ng apat na guwardiya sibil at isang sarhento na may armas na may bayoneta, nabalitaan namin na ang piloto na si Elias ay pinaghihinalaang nagbuhat ng kamay sa isang pari. Sa kabila ng akusasyon, nanindigan si Ibarra na hindi sila dapat makialam kung sino ang kanyang tatanggapin sa kanilang pagdiriwang.

Ang kabanatang ito ay nagtatapos na ang mga guwardiya sibil ay pinapahanap si Elias sa ibang bahagi ng gubat.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 24: Sa Gubat

Ang mga tauhan sa Kabanata 24 ng Noli Me Tangere na “Sa Gubat” ay ang mga sumusunod:

 1. Padre Salvi – Siya ay nagmisa nang maaga sa kabanatang ito at sumakay sa kanyang karwahe patungong gubat. Siya ay natuklasan na namangha sa ganda ni Maria Clara habang tumatampisaw sa batis.

 2. Maria Clara, Sinang, at Victoria – Ang tatlong babaeng ito ay nagtatampisaw sa batis habang sinasamahan ng iba pang mga kababaihan.

 3. Alperes – Isa sa mga bisita sa piging sa gubat.

 4. Don Filipo – Siya ang naglahad sa kalagayan ni Sisa na apat na araw nang naguguluhan.

 5. Sisa – Ang ina ng dalawang batang nawawala. Bigla siyang dumating sa piging at agad na nagtakbo nang makita ang Alperes.

 6. Crisostomo Ibarra – Siya ang host ng piging. Natuklasan niya ang kalagayan ni Sisa at ipinangako niya na hahanapin ang kanyang mga anak.

 7. Kabinataan – Ang mga kabataang nagbabasa ng libro na “Gulong ng Kapalaran”, na siyang pinanggalingan ng galit ni Padre Salvi.

 8. Kaibigan ni Maria Clara – Sinagot niya si Padre Salvi nang magalit ito dahil sa pagbasa ng kabinataan sa libro.

 9. Guwardiya Sibil at Sarhento – Sila ang nagdala ng balita na si Elias ay itinuturing na masama dahil sa alegasyon na nagbuhat ito ng kamay sa isang pari.

 10. Elias – Ang piloto na nakasama nila kanina sa pagpapasyal sa lawa. Ang kanyang pangalan ay nabanggit sa huli ng kabanata dahil sa mga akusasyon laban sa kanya.

Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Tangere Kabanata 24

Ang Kabanata 24 ng Noli Me Tangere, na pinamagatang “Sa Gubat,” ay nagbibigay ng ilang aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Ang Inobserbahan ng Mga Kalagayan ng Lipunan: Sa kabanatang ito, nagkakaroon ng malinaw na larawan ng mga kalagayan ng lipunan ng Pilipinas sa panahong iyon. Ang kalagayan ni Sisa, na sinasabing baliw dahil sa kawalan ng kanyang mga anak, ay isang simbolo ng pang-aabusong karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Ang galit ni Padre Salvi sa libro na “Gulong ng Kapalaran” na binabasa ng mga kabataan ay nagpapakita rin ng pagpipigil sa malayang pag-iisip at pagpapahayag ng mga Pilipino.

 2. Ang Pagtatanggol sa Karapatan: Sa pakikipag-usap ni Crisostomo Ibarra sa mga guwardiya sibil tungkol sa kanyang karapatan na tanggapin kung sino ang kanyang nais, nagpapakita ito ng pagtatanggol sa kanyang karapatan bilang isang tao, kahit pa harapin ang mga awtoridad. Ito rin ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na hindi matakot sa kanyang paninindigan.

 3. Ang Kabutihan ng Loob ni Ibarra: Nagpapakita rin ng kabutihang loob ni Ibarra ang kanyang pangako na hahanapin ang mga anak ni Sisa, isang babaeng napabayaan ng lipunan. Ito ay nagbibigay-diin na sa kabila ng mga pagsubok at mga hindi patas na pagtrato, may mga tao pa ring may malasakit sa kapwa.

 4. Ang Implikasyon ng Pagnanasa at Pagpipigil sa Sarili: Ang eksenang nagmamasid si Padre Salvi kay Maria Clara habang ito’y nasa batis ay nagpapahiwatig ng kanyang pagnanasa, ngunit dahil sa kanyang papel bilang isang pari, kinakailangan niyang pigilin ito. Ito ay nagpapakita ng isang malaking suliranin sa mga institusyon ng relihiyon noong panahong iyon, kung saan ang mga natural na damdamin at pagnanasa ay pinipigilan dahil sa kanilang mga paniniwala at tradisyon.