Noli Me Tangere Kabanata 23: Ang Piknik (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 23: Ang Piknik (Buod at Aral)

Malugod na pagbati, mga mambabasa! Ngayon ay bibigyang-pansin natin ang Kabanata 23 ng sikat na nobela ni Dr. Jose Rizal na ‘Noli Me Tangere’ na may pamagat na “Ang Piknik”. Sa kasaysayan ng ating bayan, hindi maitatanggi ang malaking papel ng naturang nobela.

Ang kabanatang ito, sa partikular, ay nagpapakita ng kasiyahan, kaba, tapang, at pagkakaisa. Samahan ninyo akong tuklasin ang mga pangyayari sa likod ng isang piknik na magbabago sa daloy ng kwento. Sa puntong ito, ang mga katauhan ay haharap sa mga pangyayaring magbibigay daan sa higit na kumplikadong bahagi ng nobela.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 23: Ang Piknik

Sa Kabanata 23 na “Ang Piknik,” sumapit ang umaga ng pista sa San Diego. Nagpatuloy ang grupo ni Maria Clara kasama ang kanyang mga kaibigang babae at mga lalaki patungong lawa habang hindi pa nag-aabot ang liwanag ng araw. Kasabay nila ang isa pang grupong lalaki, na naglalakad sa indak ng kanilang tugtugin. Sa lawa, makikita ang dalawang malalaking bangka na inihanda para sa kanila.

Ang bangkero ng bangka ay isang matikas na binatang may matipunong katawan. Makalipas ang isang ikli, nagpasya ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa baklad ni Kapitan Tiago. Hinanda ni Tiya Isabel ang sabaw para sa huling isda na ihahanda ni Andeng.

Sa gitna ng kanilang paghihintay, kinuha ni Maria Clara ang alpa at nagsimulang umawit. Ang awit ni Maria Clara ay naging musika sa kanilang mga tainga. Matapos ang awit, inihanda na ni Andeng ang huling isda para sa sinigang. Ang mga kasama ay naghihintay na ng malaki at maraming isda dahil sa limang araw na hindi paggamit sa baklad.

Ngunit, ang inaasahang malalaking isda ay naging isang malaking buwaya. Nalaman nila ito nang ang anak ng mangingisda ay tumalon mula sa itaas ng baklad papuntang tubig. Ibarra, na nagpapahanda rin sa posibilidad ng panganib, ay nagmadaling kunin ang kanyang punyal.

Makalipas ang ilang saglit, lumitaw ang ulo ng mangingisda, na hawak-hawak ang buwayang may punyal sa lalamunan at may malalim na hiwa sa tiyan. Sinabi ng mangingisda na si Elias na iniligtas ni Ibarra ang kanyang buhay. Tinugon ito ni Ibarra na dapat na huwag biruin ang tadhana.

Nang matapos ang kanilang insidente, nagsimula na silang magsalu-salo sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibarra. Sa lilim ng malaking puno na tabi ng isang malinaw na batis, sila ay nagtipon-tipon at naghandahan ng kanilang pagkain, na siyang nagtapos sa kanilang piknik.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 23: Ang Piknik

Ang mga tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 23: Ang Piknik ay ang mga sumusunod:

 1. Maria Clara – Ang magandang dalaga na kasintahan ni Crisostomo Ibarra.
 2. Sinang – Ang masayahing pinsan ni Maria Clara.
 3. Victoria – Isang dalagang kasama nila na laging tahimik.
 4. Iday – Isang dalagang may kagandahan na kasama nila sa piknik.
 5. Neneng – Isang dalagang maganda at palaisip na kasama rin nila sa piknik.
 6. Crisostomo Ibarra – Ang binatang Filipino na nag-aral sa Europa at balikbayan, kasintahan ni Maria Clara.
 7. Elias – Ang bangkero na naging bayani nang makuha niya ang buwaya mula sa baklad.
 8. Andeng – Ang kasambahay ni Kapitan Tiago na nagluto ng sinigang para sa kanilang huli.
 9. Tiya Isabel – Ang kumakalinga kay Maria Clara.
 10. Kapitan Tiago – Ama ni Maria Clara at may-ari ng baklad.
 11. Mga Anak ng Mangingisda – Ang mga tumulong sa paghuli ng isda mula sa baklad.
 12. Mga Kaibigan at Kasamahan – Ang iba pang mga taong kasama nila sa piknik.

Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 23

Ang Kabanata 23: Ang Piknik ng Noli Me Tangere ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral at mensahe:

 1. Pagtutulungan at Pagkakaisa – Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga tauhan sa paghanda para sa piknik. Itinuturo nito na ang pagtutulungan at pagkakaisa ay mahalaga upang malampasan ang anumang hamon o problema.

 2. Pagpapahalaga sa Kalikasan – Ang kabanata ay nagpapahiwatig din ng pagpapahalaga sa kalikasan. Ang mga tauhan ay namangha sa ganda ng kanilang kapaligiran, na nagpapaalala sa atin na pangalagaan at mahalin ang ating kalikasan.

 3. Tapang at Kadakilaan – Sa eksenang kung saan sinagip ni Elias ang buhay ng iba sa pamamagitan ng pagharap sa buwaya, ipinapakita ang kahalagahan ng pagiging matapang at handang mag-alay ng sariling buhay para sa kapakanan ng iba.

 4. Pag-ibig at Paggalang – Sa ugnayan nina Crisostomo Ibarra at Maria Clara, ipinapakita ang pag-ibig at paggalang sa isa’t isa. Ang pagmamahalan nila ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-ibig at respeto sa isang relasyon.

Ang mga mensahe at aral na ito ay nagbibigay implikasyon tungkol sa mga mahalagang aspekto ng lipunan, tulad ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagpapahalaga sa kalikasan, kahalagahan ng pagiging matapang at mapag-alaga, at ang kahalagahan ng pag-ibig at respeto sa relasyon.