Noli Me Tangere Kabanata 2: Si Crisostomo Ibarra (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 2: Si Crisostomo Ibarra (Buod at Aral)

Sa pagdating ni Kapitan Tiyago, may kasamang binatang tila nagdadalamhati sa kasuotan. Agad siyang bumati sa mga bisita at humalik sa kamay ng mga pari.

Nagtaka ang mga pari, lalo na si Padre Damaso, nang makilala ang binata. Inilahad ni Kapitan Tiyago na ito ay anak ng kanyang dating kaibigan na si Don Rafael Ibarra na nakapag-aral sa Europa ng pitong taon at bagong salta lamang.

Nagpakilala ang binata bilang si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin at nag-abot ng kamay, isang gawi na natutunan niya sa Alemanya.

Si Padre Damaso, halatang galit, ay tumanggi sa kanyang kamay at tinalikuran si Ibarra. Sa kabilang banda, lumapit si Tenyente Guevarra kay Ibarra at natuwa sa kanyang ligtas na pagdating. Binigyang-puri rin niya ang kabutihan ng kanyang ama na si Don Rafael, na nagdulot ng kapanatagan kay Crisostomo.

Pansin na pansin ang ligalig ni Padre Damaso habang palihim na sinusulyapan si Tenyente Guevarra, kaya’t tinapos na niya ang usapan nila ni Crisostomo Ibarra.

Nang handa na ang hapunan, imbitado ni Kapitan Tinong si Ibarra na makisalo sa kanila kinabukasan, ngunit magalang itong tinanggihan ng binata dahil magtutungo siya sa San Diego. Si Kapitan Tinong ay malapit na kaibigan ni Kapitan Tiyago at ni Don Rafael Ibarra.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 2

Ang mga pangunahing tauhan sa kabanata 2 ng “Noli Me Tangere” ay ang mga sumusunod:

 1. Kapitan Tiyago: Isang mayamang Pilipino na mahalaga sa kwento. Siya ang nagpakilala kay Crisostomo Ibarra sa mga panauhin.

 2. Binata / Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin: Ang pangunahing tauhan ng kwento. Siya ay isang mayamang binata na bagong salta mula sa kanyang pag-aaral sa Europa.

 3. Mga Pari: Hindi tiyak kung ilan sila batay sa ibinigay na teksto, ngunit sila ang una na bumati kay Ibarra. Isa sa kanila ay si Padre Damaso.

 4. Padre Damaso: Isang paring nagpakita ng galit o disgusto kay Ibarra.

 5. Don Rafael Ibarra: Ang yumaong ama ni Crisostomo Ibarra at dating kaibigan ni Kapitan Tiyago. Hindi siya direkta na nabanggit sa aksyon ng kwento, ngunit ang kanyang tao at reputasyon ay naipahayag.

 6. Tenyente Guevarra: Isa pang tauhan na lumapit at nagpakita ng suporta kay Ibarra. Inaasahang isa siya sa mga kaalyado ni Ibarra.

 7. Kapitan Tinong: Isang malapit na kaibigan ni Kapitan Tiyago at Don Rafael Ibarra na nag-alok ng imbitasyon kay Ibarra para sa hapunan.

Mensahe, Aral at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 2

 1. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagtanggap ng mga tao kay Crisostomo Ibarra, na siyang dahilan ng handaang naganap noong gabing iyon. Lahat ng naroon ay tila natigilan, kasama na si Padre Damaso.

 2. Makikita sa ugali at pakikisalamuha ni Ibarra sa mga tao ang impluwensya ng kulturang Aleman, gaya na lamang ng kanyang paraan ng pagbati sa pamamagitan ng pagkamay at pakikihalubilo sa mga babae at lalaki.

 3. Sa panahon ng mga Espanyol, iilan lamang ang mga Pilipinong may pribilehiyong makapunta sa ibang bansa para mag-aral. Kadalasan, ang mga ilustrado o anak ng mayayamang pamilya lang, tulad ni Crisostomo Ibarra, ang nagkakaroon ng ganitong oportunidad. Ipinadala siya ng kanyang ama sa Europa para magpakadalubhasa.

 4. Kahanga-hanga ang ipinakitang ugali ni Ibarra bilang isang Pilipino. Bagamat nanirahan siya sa Europa ng pitong taon, hindi niya nalimutan ang kanyang mahal na bansang Pilipinas.