El Filibusterismo Kabanata 38: Ang Kasawian (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 38 Ang Kasawian Buod, Tauhan at Aral

Ang Kabanata 38: Ang Kasawian ng El Filibusterismo ay isang malagim na pagsasalaysay ng kapalaran ng isang pamilya sa panahon ng pang-aabuso at kawalang-katarungan.

Tatalakayin natin ang masalimuot na buhay ng mag-amang Tales at Tano, pati na rin ang kanilang lolo na si Tandang Selo.

Haharapin nila ang mga kalupitan ng kapangyarihan, ang ironiya ng tadhana, at ang bigat ng mga desisyong kailangang gawin sa gitna ng labis na kahirapan at karahasan.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 38: Ang Kasawian

Ang Kabanata 38 ng ‘El Filibusterismo’, na pinamagatang ‘Ang Kasawian,’ ay sumusuri sa mga kapalaran ng mag-amang Tales at Tano at ang kanilang lolo na si Tandang Selo.

Ngayon, kinikilala na si Kabesang Tales bilang kilabot na tulisan na si Matanglawin. Tano naman, na kilala rin bilang Carolino, ay naglingkod na bilang miyembro ng Guardia Sibil. Ang dating mabait na Tandang Selo ay sumapi na rin sa mga tulisan.

Sa kabanatang ito, nasaksihan natin ang malupit na pagtrato ni Carolino at ng ibang miyembro ng Guardia Sibil sa mga nahuli nilang itinuturing na tulisan.

Tinutulak nila ang mga bihag na lumakad sa ilalim ng siklab ng araw na walang saplot sa paa at uhaw na uhaw, na hindi man lang pinapainom ng tubig.

Bagama’t pinagsabihan ni Carolino ang kanyang kasamahang si Mautang na huwag masyadong mabagsik sa mga bihag, hindi siya pinansin.

Sa di inaasahang pag-atake ng mga tulisan, nagkaroon ng palitan ng putok at namatay si Mautang at ilang kasamahan niya. May isang lalaki sa itaas ng bato na inutusan si Carolino na barilin, at sumunod siya.

Nang sila’y tumingin sa mga napatay na tulisan, natuklasan ni Carolino na ang taong pinatay niya ay walang iba kundi ang kanyang sariling Lolo Selo.

Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya, at nawalan siya ng lakas at boses.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 38: Ang Kasawian

Ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 38: Ang Kasawian ng El Filibusterismo ay ang mga sumusunod:

 1. Kabesang Tales / Matanglawin – Ang dating magsasaka na naging tulisan matapos na maagaw ang kanyang lupain, ngayon ay kilala bilang Matanglawin.

 2. Tano / Carolino – Anak ni Kabesang Tales at ngayo’y miyembro ng Guardia Sibil.

 3. Tandang Selo – Ang matandang ama ni Kabesang Tales at lolo ni Tano. Sa kabanatang ito, siya rin ay naging tulisan.

 4. Mautang – Isang kasamahan ni Carolino sa Guardia Sibil na malupit sa mga bihag.

 5. Mga Pinaghinalaang Tulisan – Sila ang mga nahuling itinuturing na tulisan na pinahirapan ni Mautang at iba pang mga miyembro ng Guardia Sibil.

 6. Mga Tulisan – Sila ang mga rebeldeng nagsalakay sa grupo ni Carolino at Mautang.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 38

Ang Kabanata 38: Ang Kasawian ng El Filibusterismo ay nagbibigay ng mga sumusunod na aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Paghahangad ng Katarungan: Pinakita sa kabanatang ito ang hindi pantay na sistema ng hustisya. Naging tulisan si Kabesang Tales upang makuha ang katarungan na hindi niya nakamit sa legal na paraan.

  Ang karanasang ito ay nagpapakita ng kalagayan ng lipunan na nagpapahintulot sa mga pang-aabuso.

 2. Kalupitan ng Kapangyarihan: Ang mga miyembro ng Guardia Sibil, lalo na si Mautang, ay nagpakita ng labis na kalupitan sa mga bihag.

  Ito’y nagpapakita ng kung paano ginagamit ng ilan ang kanilang kapangyarihan upang mang-abuso at mang-api.

 3. Ironiya at Tragedya: Ang pinakamasakit na bahagi ng kabanata ay nang mapatay ni Tano (Carolino) ang kanyang sariling lolo na si Tandang Selo, na hindi niya alam na kasama sa mga tulisan.

  Ito’y nagpapakita ng tragikong resulta ng mga pagbabagong idinulot ng lipunan at ng kasaysayan.

 4. Implikasyon sa Lipunan: Ang kuwento ni Kabesang Tales, Tano, at Tandang Selo ay isang malalim na pagninilay sa mga epekto ng pananakop at pang-aabuso sa mga Pilipino.

  Nagpapakita ito ng implikasyon ng pang-aapi sa mga inosenteng tao at kung paano nagiging sanhi ito ng mas malalim na mga konflikto at karahasan.