El Filibusterismo Kabanata 36: Ang Kagipitan ni Ben Zayb (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 36 Ang Kagipitan ni Ben Zayb Buod, Tauhan at Aral

Sa Kabanata 36 ng El Filibusterismo na “Ang Kagipitan ni Ben Zayb,” mararamdaman natin ang hagupit ng panitikan ni Rizal. Dito, binibigyang-pansin ang kahalagahan at kapangyarihan ng media at kung paano ito ginagamit na sandata para baluktutin ang katotohanan.

Sasabak tayo sa mundong pinamumunuan ng propaganda, fake news, at kawalan ng hustisya. Tara’t alamin ang mga nangyari sa kabanatang ito at tingnan natin ang kanyang mga mensahe at implikasyon sa ating lipunan ngayon.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 36: Ang Kagipitan ni Ben Zayb (Buod, Tauhan at Aral)

Pagkatapos ng insidente sa tahanan ni Kapitan Tiago, nagtungo si Ben Zayb sa kanyang tahanan upang sumulat ng isang artikulo.

Sinulat niya ito na naglalagay sa Heneral at kay Padre Irene sa pedestal ng kabayanihan, samantalang pinuri niya ang talino ni Don Custodio at kung paano umano nag-collapse si Padre Salvi dahil sa malalim na kalungkutan ng mabuting Pransiskano.

Subalit, tinanggihan ng peryodiko ang kanyang isinulat dahil sa utos ng Kapitan Heneral na hindi banggitin ang pangyayari.

Kumalat din ang balitang may mga tulisan na umatake sa tirahan ng mga prayle at nagnakaw ng halos dalawang libong piso.

Ang isang prayle at ang kanyang dalawang utusan ay nasugatan. Naisip ni Ben Zayb na itanghal na bayani ang isang kura na nagdepensa sa kanila gamit ang silya laban sa mga tulisan.

Nagpunta siya sa Pasig at doon niya natagpuan si Padre Camorra na may mga sugat sa kamay at pasa sa ulo. Ayon sa pari, tatlo ang mga magnanakaw na may dala-dalang mga gulok, at nakuha nila ang limampung piso.

Hindi rin sinang-ayunan ni Ben Zayb ang kwento ni Padre Camorra. Ginawa niya ang lahat para palakihin ang balita tungkol sa mga tulisan.

Sa isa pang balita, isa sa mga tulisan ang nahuli. Inamin nito na hinikayat sila ni Matanglawin na salakayin ang mga kumbento at mga tahanan ng mga mayaman.

Sinuguro pa nila na ang Kastilang si Simoun, na kaibigan umano ng Kapitan Heneral, ang pinuno ng grupo. Natagpuan sa bahay ni Simoun ang maraming bala at pulbura, at mabilis na kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 36: Ang Kagipitan ni Ben Zayb (Buod, Tauhan at Aral)

Sa Kabanata 36 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Ang Kagipitan ni Ben Zayb”, ang mga pangunahing tauhan ay:

 1. Ben Zayb: Ang Pilipinong reporter na nagtatrabaho para sa isang Espanyol na pahayagan, na naglalarawan ng mga pangyayari mula sa perspektiba ng mga Kastila.

 2. Padre Camorra: Isa sa mga prayle na nabanggit na nasugatan sa isang insidente na may kinalaman sa tulisan.

 3. Kapitan Heneral: Siya ang nagtakda na huwag banggitin ang mga pangyayari sa piging na naganap sa bahay ni Kapitan Tiago.

 4. Don Custodio: Isang mahalagang tauhan na pinuri ni Ben Zayb sa kanyang artikulo.

 5. Padre Irene: Isa sa mga pari na ginawang bayani ni Ben Zayb sa kanyang sinulat.

 6. Padre Salvi: Isang pari na, ayon sa artikulo ni Ben Zayb, ay nag-collapse sa kalungkutan matapos ang insidente.

 7. Simoun: Ang Kastilang kaibigan ng Kapitan Heneral, na inugnay sa grupong tulisan.

 8. Matanglawin: Sinasabing nag-aya sa mga tulisan na salakayin ang mga kumbento at mga tahanan ng mayaman.

Naglalarawan ang kabanatang ito sa kahalagahan ng media at kung paano nito maaring manipulahin ang katotohanan upang ilahad ang isang partikular na pananaw.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 36

Ang Kabanata 36 ng El Filibusterismo na may pamagat na “Ang Kagipitan ni Ben Zayb” ay naglalahad ng mga sumusunod na aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Manipulasyon ng Media: Ang mga taong nagpapatakbo ng media, tulad ni Ben Zayb, ay may malaking kapangyarihan upang i-reshape ang katotohanan at maaaring gamitin ang kanilang posisyon upang magtaguyod ng kanilang mga personal na agenda o ang pananaw ng kanilang mga naggigiit.

 2. Politika ng Kapangyarihan: Ginagamit ng mga may kapangyarihan ang media upang kontrolin ang naratibo at palaganapin ang kanilang ideolohiya.

  Ang Kapitan Heneral na nagpapabawal na banggitin ang mga pangyayari sa piging na naganap sa bahay ni Kapitan Tiago ay isang halimbawa ng manipulasyon ng media.

 3. Propaganda at Pagsasawalang-Bahala sa Katotohanan: Ang pagsasawalang-bahala sa katotohanan at ang paglikha ng propaganda upang mapalitan ang public perception ay isang malaking tema sa kabanatang ito.

  Halimbawa, si Ben Zayb, sa kanyang pagsusulat, ay nagpalabas na mga bayani ang mga pari at ang Kapitan Heneral, samantalang hindi ito ang tunay na nangyari.

 4. Katarungan at Kalayaan: Ang paksa ng katarungan at kalayaan ay ipinapahiwatig din sa kabanatang ito.

  Ang mga tauhan tulad ni Simoun at Matanglawin, ay sumisimbolo sa mga taong nakikipaglaban para sa kanilang kalayaan at katarungan, bagaman sa iba’t ibang mga paraan.

 5. Ang Pag-akusa at Paghuhusga na Walang Batayan: Pinapakita ng kabanatang ito na ang mga tao ay maaaring maakusahan nang wala namang sapat na ebidensya.

  Ang inakusahan na tulisan na di-umano’y kaalyado ni Simoun ay isang halimbawa ng hindi patas na paghuhusga.

Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng malayang pamamahayag, kritikal na pag-iisip, at ang mga panganib ng manipulasyon ng impormasyon para sa mga pansariling interes.