El Filibusterismo Kabanata 35: Ang Piging (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 35 Ang Piging Buod, Tauhan at Aral

Sa El Filibusterismo Kabanata 35: Ang Piging, dadalhin kayo ni Dr. Jose Rizal sa isang piging na hindi lamang isang simpleng pagdiriwang, kundi isang simboliko at malalim na pagsusuri sa lipunang Pilipino.

Dito, naglalantad ang mga personahe ng kanilang tunay na kulay sa isang gabi na nagbibigay-daan sa kapahamakan at hindi inaasahang pangyayari.

Tunghayan natin ang mga huling eksena bago ang tahimik na piging na ito ay magbago nang tuluyan, at alamin ang mga aral at implikasyon na maaaring makamit mula dito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 35: Ang Piging

Sa pagdating ng ika-pitong oras ng gabi, nagsimula na ang mga bisita sa piging na ginanap sa tahanan ni Kapitan Tiago upang ipagdiwang ang bagong kasal.

Ang lahat, mula sa karaniwang mamamayan hanggang sa mga nasa itaas na antas ng lipunan, ay mainit na binati ni Don Timoteo.

Kasama sa mga dumalo ang bagong mag-asawa na sina Donya Victorina at Don Tiburcio, pati na rin ang mga paring sina Padre Salvi at Padre Irene. Gayunpaman, wala pa rin ang pinakahihintay na bisita, ang Heneral.

Sa loob ng tahanan, nagkaroon ng mga hindi pagkakasunduan at kaunting kaguluhan dahil sa mga kromo sa dingding at sa patuloy na paghihintay sa Heneral.

Nang sa wakas dumating na ang Heneral, biglang natanggal ang mga pagkabahala ni Don Timoteo.

Samantala, nasa labas ng tahanan si Basilio, nagmamasid sa mga dumadating na bisita. Sa kanyang pangamba sa mga posibleng mangyari, naisip niyang magbigay ng paunawa sa mga bisita.

Subalit nang makita niya sina Padre Salvi at Padre Irene, nagbago ang kanyang isipan.

Nakita rin ni Basilio si Simoun na may dalang lampara. Iba ang hitsura ni Simoun na tila may kakaiba at nag-aalinlangan na rin sa kanyang pagpunta sa handaan.

Matapos makipagpalitan ng mga salita sa Heneral at iba pang mga bisita, biglang nawala si Simoun sa paningin ni Basilio.

Nagnais si Basilio na iligtas ang mga tao sa loob ng bahay, ngunit pinigilan siya ng mga bantay dahil sa kanyang kasuotan.

Utos ni Simoun na magtungo sa Escolta at magmadali. Sa kanyang paglisan, nakasalubong ni Basilio si Isagani at inimbitahan niyang umalis. Ipinahayag niya ang tungkol sa lampara at hinatak niya si Isagani papalayo.

Sa loob ng tahanan, may isang papel na natuklasan ang mga bisita na may nakasulat na “MANE THECEL PHARES” at ang pirma ni Juan Crisostomo Ibarra.

Nagulat ang lahat, lalo na si Padre Salvi. Gusto ng Kapitan Heneral na tawagin ang kanyang mga sundalo ngunit wala siyang natagpuan kundi mga lingkod na hindi niya kilala. Inutusan niya na ipagpatuloy ang piging at huwag pansinin ang anumang kababalaghan.

Nagbigay ng interpretasyon si Don Custodio sa nakasulat at sinabing papatayin silang lahat sa gabing iyon. Biglaang natahimik ang lahat sa takot at may nagsabing baka sila ay lalasunin. Biglang sumulpot ang isang anino na kumuha ng lampara, itinapon ito sa ilog at sumunod na rin siyang tumalon sa ilog.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 35: Ang Piging

Narito ang mga tauhang lumabas sa Kabanata 35: Ang Piging ng El Filibusterismo:

 1. Basilio – ang mag-aaral na medisina na nag-aalala sa nalalapit na panganib na idudulot ng ilawan ni Simoun. Hinadlangan siya ng mga tanod na makapasok sa bahay ni Kapitan Tiago.

 2. Simoun – ang mayamang negosyante na may dalang ilawan na maaaring maging sanhi ng malaking sakuna.

 3. Isagani – kaibigan ni Basilio at dating kasintahan ni Paulita Gomez. Siya ang sumalo ng ilawan ni Simoun at itinapon ito sa ilog.

 4. Kapitan Heneral – isa sa mga bisita sa piging na nagulat at nag-alala sa pagkakita ng sulat na may lagda ni Juan Crisostomo Ibarra.

 5. Padre Salvi at Padre Irene – mga paring bisita sa piging.

 6. Donya Victorina – bagong kasal na bisita rin sa piging.

 7. Don Timoteo Pelaez – nag-aasikaso sa mga bisita sa piging.

 8. Don Custodio – nagsabi na ang sulat ay nangangahulugan na papatayin silang lahat.

 9. Paulita Gomez at Juanito Pelaez – bagong kasal na dahilan ng piging sa bahay ni Kapitan Tiago.

 10. Mga tanod – sila ang nagpigil kay Basilio na makapasok sa bahay ni Kapitan Tiago.

 11. Mga utusan – sila ang mga naglilingkod sa piging.

 12. Kapitan Tiago – ang may-ari ng bahay kung saan ginanap ang piging. Bagaman hindi siya tuwing nababanggit sa kabanatang ito, siya ay inaasahan na naroroon.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 35

Narito ang ilang mga aral, mensahe at implikasyon na matutunan sa Kabanata 35: Ang Piging ng El Filibusterismo:

 1. Kapangyarihan ng Sakripisyo at Pagmamahal: Isagani, sa kabila ng kanyang personal na kalungkutan at pagkadismaya sa pag-iwan sa kanya ni Paulita, ay nagpakita ng malasakit sa kanyang mga kababayan.

  Sa kanyang pagtatapon ng ilawan na magdudulot ng pagsabog, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagmamahal at sakripisyo para sa kapakanan ng iba.

 2. Kasaysayan ng Panlilinlang at Pang-aabuso: Ang kabanata na ito ay nagpapakita rin ng panlilinlang at pang-aabuso sa pamamagitan ng mga makapangyarihan.

  Maaaring maging mensahe rin ito ni Rizal tungkol sa mga hindi makatarungang gawi at prinsipyo ng mga namumuno sa lipunan.

 3. Panganib ng Padalos-dalos na Aksyon: Ang plano ni Simoun na gumawa ng malaking rebolusyon sa pamamagitan ng pagpapasabog ay nagpapakita ng panganib ng mga padalos-dalos at hindi pinag-isipang aksyon.

  Ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan na maaaring masama para sa maraming tao.

 4. Impotensya ng mga Pangkaraniwang Tao sa Harap ng Makapangyarihan: Ang sitwasyon ni Basilio na hindi makapasok sa bahay upang babalaan ang mga tao ay nagpapakita ng hirap na hinaharap ng mga pangkaraniwang tao na wala sa kanilang kapangyarihan ang pagbabago sa mga sitwasyon kahit na sila ay may mabuting intensyon.

 5. Mga Suliranin ng Lipunan: Ipinakita rin sa kabanata na ito ang mga suliranin sa lipunan tulad ng kawalan ng kalayaan, kahirapan, at korapsyon.

  Ito ay nagpapahiwatig na kailangan ng malaking pagbabago sa lipunan upang malunasan ang mga ito.