El Filibusterismo Kabanata 16: Ang Kapighatian ng Isang Intsik (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 16: Ang Kapighatian ng Isang Intsik (Buod, Tauhan at Aral)

Pasukin natin ang mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan sa Kabanata 16 ng El Filibusterismo, “Ang Kapighatian ng Isang Intsik.”

Dito, magkakaroon tayo ng sulyap sa mga kuwento at labanan sa likod ng mga pader ng mga nagtataglay ng kapangyarihan.

Si Quiroga, isang negosyanteng Intsik na nagnanais maging konsul, ang ating pangunahing tauhan.

Habang nagkakaroon siya ng hapunan kasama ang mga tanyag na personalidad, malalaman natin ang kanyang mga alinlangan, mga plano, at ang kanyang pakikibaka upang malutas ang kanyang mga suliranin.

Sa blog post na ito, sisilipin natin ang kanyang “kapighatian.”

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 16: Ang Kapighatian ng Isang Intsik

Sa Kabanata 16 ng “El Filibusterismo” na pinamagatang “Ang Kapighatian ng Isang Intsik”, makikita natin si Quiroga, isang negosyanteng Intsik, na nag-organisa ng isang malaking hapunan.

Gusto niyang maging opisyal na kinatawan o konsul ng Tsina sa Pilipinas, at iniimbitahan niya ang mga mahalagang personalidad tulad ng mga negosyante, pari, sundalo, at mga kawani ng pamahalaan para maipakita ang kanyang kapangyarihan at impluwensya.

Habang nagaganap ang hapunan, dumating si Simoun at hiniling niya kay Quiroga na bayaran ang utang nito na siyam na libong piso. Ngunit, sinabi ni Quiroga na hindi niya ito kayang bayaran dahil nalulugi siya.

Dito nag-alok si Simoun ng kasunduan – babawasan niya ang utang ni Quiroga ng dalawang libong piso kung ito’y papayag na itago ang mga bagong dumating na armas sa kanyang bodega.

Ayon kay Simoun, hindi dapat matakot si Quiroga dahil ililipat ang mga ito sa ibang lugar at susuriin. Madami ang mabibilanggo dahil dito, at maaaring kumita si Quiroga sa pagtulong sa mga ito. Sa kabila ng kanyang alinlangan, napilitang sumang-ayon si Quiroga.

Samantala, habang nagaganap ang hapunan, nagkaroon ng iba’t-ibang usapan ang mga bisita. Ang grupo ni Don Custodio ay nag-usap tungkol sa plano ng pagpapadala ng isang komisyon sa India para matutunan kung paano gumawa ng sapatos para sa mga sundalo.

Sa kabilang banda, pinag-uusapan naman ng grupong prayle ang isang kakaibang atraksyon sa Quiapo – isang ulo na nagsasalita sa isang perya na pinamamahalaan ni Mr. Leeds.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 16: Ang Kapighatian ng Isang Intsik

Narito ang mga tauhan na lumabas sa Kabanata 16 ng “El Filibusterismo” na pinamagatang “Ang Kapighatian ng Isang Intsik”:

 1. Quiroga – Siya ay isang negosyanteng Intsik na nagnanais maging konsul ng Tsina sa Pilipinas. Nag-organisa siya ng isang hapunan para sa mga mahahalagang tao sa lipunan upang maipakita ang kanyang kapangyarihan at impluwensya.

 2. Simoun – Siya ay isang mayaman at makapangyarihang tao na may malaking utang kay Quiroga. Siya ang nag-alok kay Quiroga na bawasan ang utang kapalit ng pagsisilbing taguan ng mga bagong dumating na armas.

 3. Don Custodio – Isa siya sa mga bisita sa hapunan ni Quiroga at kasama sa kanyang grupo na nag-usap tungkol sa plano ng pagpapadala ng isang komisyon sa India upang matutunan ang paggawa ng sapatos para sa mga sundalo.

 4. Mga Pari at Prayle – Sila ay kasama rin sa mga bisita sa hapunan at nag-usap tungkol sa isang kakaibang atraksyon sa perya sa Quiapo – isang ulo na nagsasalita.

 5. Mga Negosyante, Sundalo, at Kawani ng Pamahalaan – Sila ay iba pang mga bisita sa hapunan ni Quiroga.

 6. Mr. Leeds – Siya ang pinamamahalaan ng perya sa Quiapo na may isang ulo na nagsasalita bilang isa sa mga atraksyon. Bagamat hindi siya direktang lumabas sa kabanata, nabanggit siya sa usapan ng mga prayle.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 16

Ang Kabanata 16 ng “El Filibusterismo” na “Ang Kapighatian ng Isang Intsik” ay naglalaman ng maraming aral, mensahe, at implikasyon.

 1. Kapangyarihan at Impluwensya: Ang kabanata na ito ay nagpapakita ng halaga ng kapangyarihan at impluwensya sa lipunan.

  Si Quiroga, na nagnanais maging konsul, ay gumamit ng kanyang yaman upang makaakit ng suporta mula sa mga mahahalagang tao sa lipunan.

 2. Desperasyon at Pagkakasangkot sa mga Ilegal na Gawain: Ang kabanata ay nagpapakita rin kung paano ang desperasyon at pangangailangan ay maaaring maging dahilan upang malugmok sa mga ilegal na gawain.

  Si Quiroga, sa kanyang pagka-desperado na bayaran ang utang kay Simoun, ay napilitang maging kasabwat sa mga ilegal na gawain.

 3. Usapin ng Kolonisasyon: Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga usapin tulad ng pagpapadala ng komisyon sa India at ng pag-uusap tungkol sa isang “nagsasalitang ulo” mula sa perya, ipinakita ni Rizal ang mga impluwensya ng kolonisasyon at ang mga kaugnayan nito sa mga lokal na tradisyon at kultura.

 4. Kritiko sa Lipunan: Sa pangkalahatan, ang kabanata ay nagbibigay ng kritikal na pagtingin sa lipunan at politika ng Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya.

  Ipinakikita nito ang mga kapalpakan, pag-abuso ng kapangyarihan, at ang korupsyon na naganap sa lipunan.

 5. Ang Kahalagahan ng Edukasyon: Ang pag-uusap tungkol sa pagpapadala ng komisyon sa India upang matutunan ang paggawa ng sapatos para sa mga sundalo ay maaaring ituring na isang pahiwatig sa kahalagahan ng edukasyon at teknolohiya para sa progreso ng isang bansa.