Noli Me Tangere Kabanata 61: Ang Habulan sa Lawa (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 61 Ang Habulan sa Lawa Buod, Tauhan at Aral

Ang Kabanata 61 ng Noli Me Tangere ay pinamagatang “Ang Habulan sa Lawa” o “Ang Barilan sa Lawa”. Sa kabanatang ito, dadalhin ni Elias si Ibarra sa Mandaluyong upang doon pansamantalang magtago.

Sa kabila ng panganib na harapin ang mga armadong sibil, ipinakita ni Elias ang kanyang katapangan at malasakit kay Ibarra.

Sa blog post na ito, tatalakayin natin ang mga pangyayari sa kabanatang ito at ang mga aral na maaring makuha mula dito.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 61: Ang Habulan sa Lawa

Ang Kabanata 61 ng Noli Me Tangere ay pinamagatang “Ang Barilan sa Lawa” o “Ang Habulan sa Lawa”. Sa kabanatang ito, dadalhin ni Elias si Ibarra sa Mandaluyong upang doon pansamantalang magtago.

Ibibigay ni Elias ang pera na itinago niya sa puno ng balete upang magamit ni Ibarra paalis ng bansa. Inaya ni Ibarra na sumama si Elias dahil parehas naman sila ng dinanas, ngunit tumanggi ito.

Pagdating sa tapat ng palasyo, nakita nilang may naninita. Itinago ni Elias si Ibarra sa ilalim ng mga dahon. Sinabi nito sa mga bantay na tutungo siya sa Maynila upang magdala ng damo.

Nakalusot sila sa mga bantay. Nang makalagpas naman sa bunganga ng Ilog Pasig, isang palwa ng mga sibil ang papalapit sa kanila.

Ililiko sana ni Elias ang bangka ngunit naisip niyang wala silang laban dahil sa armas ng mga ito. Sinabi nito kay Ibarra na magkita na lamang sila sa Noche Buena sa libingan ng nuno ni Ibarra at tumalon palabas ng bangka. Pinaulanan siya ng bala ng mga sibil.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 61: Ang Habulan sa Lawa

Narito ang mga tauhan sa Kabanata 61 ng Noli Me Tangere at ang kanilang papel sa kabanata:

 1. Crisostomo Ibarra – Siya ay isang Filipino-Spanish na pinaghahanap ng mga guwardiya sibil. Siya ay nakasakay sa bangka ni Elias at itinatakas ng binata.

  Sinabihan siya ni Elias na pumunta na ito sa Europa at doon na mamuhay ng payapa. Nais sana ni Ibarra na kung siya ay mangingibang bansa ay isasama niya si Elias dahil itinuring siya nitong parang kapatid. Ngunit tumanggi ang binata.

 2. Elias – Siya ang nagligtas sa buhay ni Ibarra. Tumalon siya sa tubig upang iligaw ang mga guwardiya sibil.

  Pinatago niya si Ibarra sa ilalim ng mga bayong at basket na kawayan upang hindi ito makita, kaya siya ang hinabol ng mga konstabularyo at pinagbabaril. Ngunit kahit may tama ay pilit paring nilangoy ni Elias ang pangpang.

 3. Guardiya Sibil – Sila ay nagtanong kay Elias kung may nakakakita siya ng lalaking mistiso, at inutusan siya na ikalat na kung sino man daw ang makakakita sa lalaking iyon ay may nakalaang pabuya.

 4. Konstabularyo – Sila ang humabol kina Elias at namaril sa kanila sa lawa. Kaya nagpasya si Elias na pataguin na si Ibarra sa ilalim ng mga bayong nakawayan at naghubad ito ng damit at tumalon sa tubig upang iligaw ang mga Konstabularyo.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 61

Narito ang ilang mga aral, mensahe at implikasyon ng Kabanata 61 ng Noli Me Tangere:

 1. Pagpapahalaga sa pagkakaibigan – Sa kabanatang ito ay makikita natin ang matinding pagkakaibigan ni Elias at Ibarra. Handa si Elias na isakripisyo ang sariling buhay upang maprotektahan lamang ang binatang si Ibarra.

 2. Pagpapakita ng katapangan – Sa kabila ng panganib na harapin ang mga armadong sibil, ipinakita ni Elias ang kanyang katapangan sa pagtatanggol kay Ibarra at sa pagtalon sa tubig upang iligaw ang mga guwardiya sibil.

 3. Pagpapakita ng malasakit – Sa kabila ng panganib na kanyang hinaharap, nagpakita pa rin si Elias ng malasakit kay Ibarra sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sarili upang mailigtas si Ibarra mula sa mga guwardiya sibil.