Noli Me Tangere Kabanata 59: Pagmamahal sa Bayan (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 59 Pagmamahal sa Bayan Buod, Tauhan at Aral

Ang Kabanata 59 ng “Noli Me Tangere” ay isang matinding pagsusuri sa mga reaksyon ng mga tao sa harap ng krisis.

Sa “Pagmamahal sa Bayan”, pinakikita ni Dr. Jose Rizal ang pagkalito, pagkatakot, at mga kumplikadong damdamin na naglalaro sa mga puso at isip ng mga Pilipino sa harap ng isang malaking problema.

Sa kabanatang ito, mararamdaman natin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa bayan, hindi lamang bilang isang konsepto kundi bilang isang prinsipyong nagpapasya sa ating mga kilos-loob at mga desisyon.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 59: Pagmamahal sa Bayan

Sa Kabanata 59 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Pagmamahal sa Bayan,” makikita natin ang mga naglalakihang epekto ng mga kaganapan sa San Diego.

Nakarating na sa Maynila ang balita tungkol sa pag-aaklas na nangyari. Ang mga balita ay iba-iba depende sa pinanggalingan – mga taong nasaksihan ang pangyayari, mga natatakot na mga paring prayle, at mga diyaryo na may sariling interpretasyon at pag-uulat.

Sa panig ng mga prayle, tila nagbibigay ito ng kasiguruhan na ang mga estudyante sa Ateneo, na hawak ng mga Heswita, ay hindi nagiging mga pilibustero.

Ngunit sa kabilang banda, nagdulot ito ng pangamba sa ibang mga tao tulad ni Kapitan Tinong na kinabahan sa kanyang koneksyon kay Ibarra, na minsan niyang ipinakitaan ng kabutihan.

Ang takot at kabalisahan niya ay pinalala pa ng kanyang asawa, Kapitana Tinchang, na walang tigil na nagtatapon ng sisi sa kanya.

Ang sitwasyon ay humantong sa pagtawag kay Don Primitivo, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang kaalaman sa Latin at kahusayan sa pagkakatwiran, para bigyan sila ng payo.

Hinimok ni Don Primitivo si Kapitan Tinong na maghanda na para sa kanyang huling habilin, na nagdulot sa kanya ng matinding takot at pangamba.

Ang payo ni Don Primitivo ay dalawa: (1) magbigay ng regalo sa heneral bilang ‘pamasko’ na may kasamang alahas at (2) sunugin ang lahat ng dokumento na maaaring makapagpahamak kay Tinong.

Samantala, sa Intramuros, ang isang pagtitipon ng mga dalaga, mga asawa, at mga anak ng mga opisyal ay puno ng tsismis at spekulasyon tungkol sa mga pangyayari.

Ang mga komento at mga ideya na ibinabahagi ng mga tao sa pagtitipon na ito ay nagpapakita ng kanilang pagkaantala, takot, at maling pang-unawa sa situwasyon.

Sa kabuuan, ang kabanata na ito ay nagpapakita ng epekto ng mga pangyayari sa San Diego sa iba’t ibang sektor ng lipunan, mula sa mga prayle at mga mayayaman, hanggang sa mga karaniwang mamamayan.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 59: Pagmamahal sa Bayan

Narito ang mga tauhang lumabas sa Kabanata 59 ng Noli Me Tangere na may pamagat na “Pagmamahal sa Bayan”:

 1. Mga naapi o sawimpalad – Sila ay naging laman ng balita at usapan dahil sa ginawa nilang pag-aaklas.
 2. Mga tauhan sa kumbento – Nagdulot ito ng kaguluhan at takot sa kanila.
 3. Pari Salvi – Sa kabila ng nangyari, siya ay ipinagbubunyi at sinasabing karapat-dapat na maging obispo.
 4. Mga nag-aaral sa Ateneo – Tinutukoy na nagiging pilibustero dahil sa mga nangyari.
 5. Kapitan Tinong – Isa sa mga pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Nag-aalala siya dahil sa kanyang koneksyon kay Ibarra.
 6. Kapitana Tinchang – Asawa ni Kapitan Tinong na nag-aalala rin at walang tigil na nagtatapon ng sisi sa kanya.
 7. Dalawang anak na dalaga ni Kapitan Tinong – Nanatiling tahimik sa gitna ng kaguluhan.
 8. Don Primitivo – Pinsan ni Kapitan Tinong na ipinatawag ni Kapitana Tinchang para magbigay ng payo.
 9. Mga taong nagtitipon sa Intramuros – Ito’y binubuo ng mga dalaga, mga asawa at mga anak ng mga opisyal ng pamahalaan.
 10. Heneral – Binanggit sa kuwento bilang recipient ng regalong singsing na puno ng brilyante mula kay Tinchang.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 59

Ang Kabanata 59 ng “Noli Me Tangere” na may pamagat na “Pagmamahal sa Bayan” ay nagbibigay ng mga sumusunod na aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Ang Takot at Kapanatagan: Nagpapakita ang kabanata na kung paano ang takot ay nagiging malaking panggulo sa isang lipunan.

  Dahil sa pag-aaklas na nagaganap, ang mga tao sa kuwento ay nagmamadali na protektahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga yaman, nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa iba.

  Ang kabanatang ito ay nagpapakita rin kung paano nagiging sanhi ang takot upang makontrol at manipulahin ang mga tao.

 2. Ang Kapangyarihan ng Balita at Impormasyon: Ipinapakita sa kabanatang ito ang kahalagahan ng tamang impormasyon.

  Ang mga balitang kumalat ay may iba’t ibang bersyon at ang mga tao ay nagkakaroon ng iba’t ibang interpretasyon, depende sa kanilang paniniwala at damdamin.

  Ito rin ay nagpapakita ng posibilidad ng disinformation at ang potensyal nitong makaapekto sa lipunan.

 3. Ang Problema sa Pagmamahal sa Bayan: Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tauhan ay nagtatanong sa kanilang sarili kung ano ang dapat nilang gawin upang maging tapat sa kanilang bayan.

  Ito ay nagpapakita na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang isang simpleng konsepto ng pagmamahal, kundi isang kompleks na proseso ng pagpapasiya at pagkilos.

 4. Ang Pagpapahalaga sa Sariling Kaligtasan: Sa kabila ng mga pangyayari, nagpapakita ang kabanata na ang pagpapahalaga ng mga tao sa kanilang sariling kaligtasan ay nakakalimutan nila ang kanilang mga responsibilidad bilang mga mamamayan.

  Ito ay nagbibigay ng aral na sa harap ng mga krisis, ang tunay na kulay ng isang tao ay maaaring lumantad.

 5. Ang Kritiko sa Kolonyalismo: Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawalan ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa’t isa ng mga Pilipino sa panahon ng krisis, ipinapakita ni Rizal ang mapanupil at nakakabahaging epekto ng kolonyalismong Espanyol.

  Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng edukasyon at malayang pag-iisip upang hindi maging alipin ng takot at disinformation.