Noli Me Tangere Kabanata 15: Ang mga Sakristan (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 15: Ang mga Sakristan (Buod at Aral)

Sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay sa mundo ng Noli Me Tangere, ating tatalakayin ngayon ang Kabanata 15, na pinamagatang “Ang mga Sakristan”. Sa kabanatang ito, makikilala natin ang mga tauhan na kumakatawan sa mga sakristan at ang papel na ginagampanan nila sa ating lipunan.

Higit pa rito, makukuha natin ang mga aral at kaisipan na maaring mag-udyok sa atin na tingnan ang ating sariling pananaw at aksyon. Sumama sa ating paglalakbay at tuklasin natin ang iba’t ibang aspeto ng ating kasaysayan at kultura sa pamamagitan ng obra ni Dr. Jose Rizal.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 15

Nais na nilang umuwi lalo na nang malaman nila kay Tasyo ang tungkol sa handang hapunan ng kanilang ina na si Sisa. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa kanilang gawain sa simbahan.

Ang mga kapatid na kinausap ni Tasyo ay sina Crispin at Basilio. Kahit may panganib ng bagyo, nagpatuloy pa rin sila sa pagpapatugtog mga kampana sa kampanaryo ngunit hindi nila ito nagawa ng tama.

Naparatangan si Crispin na nagnakaw. Galit siya sa akusasyon at nagdasal na sana’y magkasakit ang mga prayle. Pinagbabayad sa mga magkapatid ang halagang P32 (dalawang onsa) samantalang dalawang piso lang ang kanilang sahod kada buwan.

Hindi nila kayang bayaran ang akusasyong ninakaw nila. Sa galit, nagsalita si Crispin na sana’y nagnakaw na lang talaga siya para makabayad sa akusadong halaga.

Habang nag-uusap ang mga magkapatid, dumating ang sakristan mayor at kinastigo ang dalawa dahil sa hindi tamang pagpapatugtog ng mga kampana. Sinabihan din sila na hanggang ikasampu pa sila ng gabi sa simbahan, lampas na sa ika-9 ng gabing pahintulot para maglakad sa daan.

Nais sanang makiusap ni Basilio sa sakristan mayor, subalit ito’y hinila ang iyak na iyak na si Crispin at dinala ito pababa sa simbahan hanggang sa ito’y nawala sa dilim. Hindi makapaniwala si Basilio sa dinanas na kalupitan ng kanyang kapatid.

Nag-isip ng paraan si Basilio para makababa sa kampanaryo. Nang humupa ang ulan, kumuha siya ng lubid at nagpadausdos hanggang makarating sa simbahan. Natagpuan niya ang kuwartong pinagdalhan sa kanyang kapatid ngunit ito’y nakasara na ang pinto.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 15

Narito ang mga tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 15:

  1. Tasyo – Ang karakter na kumausap kay Crispin at Basilio at nagbalita tungkol sa inihandang hapunan ng ina nilang si Sisa.

  2. Crispin at Basilio – Ang magkapatid na sakristan na pinatunog ang kampana sa simbahan kahit may banta ng bagyo. Sila rin ang naparatangan ng pagnakaw.

  3. Sisa – Ang ina nina Crispin at Basilio, na naghandang hapunan para sa kanyang mga anak.

  4. Mga Prayle – Mga pari na pinagdasalan ni Crispin na magkasakit dahil sa paratang ng pagkakagnakaw sa kanya.

  5. Sakristan Mayor – Ang dumating habang nag-uusap sina Crispin at Basilio, at sinita sila sa maling pagpapakanta ng mga kampana. Siya rin ang nagdala kay Crispin papunta sa isang silid at sinara ang pinto.

Aral, Mensahe, Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 15

Sa Kabanata 15 ng Noli Me Tangere na pinamagatang “Ang mga Sakristan”, nakikita natin ang ilang mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon:

  1. Inabusong Kapangyarihan at Pang-aapi – Nagpapakita ang kabanata na ito ng pang-aabuso sa kapangyarihan na ginagawa ng mga taong nasa posisyon, tulad ng sakristan mayor, na nagamit ang kanilang posisyon upang apihin ang mga sakristan na sina Crispin at Basilio. Ipinapakita dito ang hindi patas na lipunan na kung saan ang mga maliliit ay madalas na apihin at manipulahin ng mga may kapangyarihan.

  2. Kawalan ng Hustisya – Makikita sa kabanatang ito ang kawalan ng hustisya na nangyayari sa panahon ni Rizal. Si Crispin, na inosente, ay basta-basta na lamang inakusahan ng pagnanakaw. Ito rin ay nagpapakita ng kalagayan ng hustisya sa Pilipinas noong panahon na iyon – hindi patas at madalas sa mga may kapangyarihan lamang pumapanig.

  3. Kahalagahan ng Pamilya – Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang dinanas, kitang-kita ang pagmamahal at kahalagahan ng pamilya sa kuwento ni Basilio at Crispin. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga problema, nagnais si Basilio na mahanap at tulungan ang kanyang kapatid. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng suporta ng pamilya sa gitna ng mga pagsubok.

  4. Panlipunang Kritiko – Sa kabuuan, ang Kabanata 15 ng Noli Me Tangere ay isang malakas na panlipunang kritiko sa mga isyung kinakaharap ng Pilipinas noong panahon na iyon. Pinupuna nito ang mga sistemang pangkapangyarihan, ang kawalan ng hustisya, at ang kalagayan ng mga ordinaryong mamamayan sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol.