El Filibusterismo Kabanata 2: Sa Ilalim ng Kubyerta (Buod, Aral at Tauhan)

El Filibusterismo Kabanata 2 Sa Ilalim ng Kubyerta Buod Aral at Tauhan

Sa ilalim ng kubyerta ng naglalakbay na bapor, sumisilip tayo sa kumplikadong mundo ng mga karakter ng El Filibusterismo. Sa Kabanata 2, pinamagatang “Sa Ilalim ng Kubyerta”, matutunghayan natin ang isang mahalagang usapan na nagaganap sa pagitan ng mga tauhan na sina Simoun, Basilio, at Isagani.

Sa kasikipan at init ng silid, matutunghayan natin ang mga usapin ng kahirapan, diskriminasyon, edukasyon, at kultura. Ang kabanatang ito ay nagbubunyag ng mga saloobin at paniniwala ng bawat isa na malaki ang impluwensya sa buong takbo ng kuwento.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 2: Sa Ilalim ng Kubyerta

Sa Kabanata 2 na pinamagatang “Sa Ilalim ng Kubyerta,” nagpatuloy ang nobela sa paglalahad ng mga kuwentuhan sa bapor. Si Simoun, ang makapangyarihang tao na nakapula, ay bumaba sa masikip na lugar ng kubyerta kung saan nag-uusap ang mga estudyante.

Nakita ni Simoun dito sina Basilio at Isagani, dalawang estudyante na malaki ang paghanga sa kanila ng mga pasahero. Si Basilio ay isang mahusay na manggagamot habang si Isagani naman ay isang makata. Sa kanilang usapan, nabanggit ang mga plano tungkol sa isang paaralan na magtuturo ng wikang Kastila. Ngunit si Kapitan Basilio, na kanilang kausap, ay hindi naniniwala sa kanilang tagumpay. Sa kabila nito, matiyaga pa ring sinuportahan ng dalawang binata ang kanilang adhikain.

Napag-usapan rin nila ang tungkol kay Paulita Gomez, ang magandang kasintahan ni Isagani na kilala dahil sa kanyang yaman, kagandahan, at pinag-aralan. Si Paulita ay pamangkin ni Donya Victorina na kasalukuyang naghahanap sa kanyang asawa, si De Espadaña.

Nang makaharap na ni Simoun sina Basilio at Isagani, isang mainit na usapan ang naganap sa pagitan nila tungkol sa kalagayan ng kanilang lalawigan. Napasabi si Simoun na dukha ang lalawigan dahil ang mga pari sa simbahan ay mga Pilipino. Dahil dito, agad na pinagtanggol ni Isagani ang kanilang lalawigan.

Inanyayahan ni Simoun ang dalawa sa pag-inom ng serbesa pero tumanggi ang mga ito. Nagpatuloy pa rin si Simoun sa kanyang pag-uudyok at sinabing tamad daw ang mga Pilipino dahil mas pinipili nilang uminom ng tubig kesa sa serbesa. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Basilio at Isagani ang kanilang mga sarili at agad na nagbigay ng kanilang opinyon.

Sa bandang huli, natanto ni Isagani ang tunay na katauhan ni Simoun na isa palang mag-aalahas na tinatawag na Kardinal Moreno. Hindi nagtagal at dumating na ang utusan para ipatawag si Isagani ni Padre Florentino. Ngunit, bago pa man ito umalis, nakita ni Kapitan Basilio si Padre Florentino at inimbitahan itong pumanhik sa itaas ng kubyerta.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 2: Sa Ilalim ng Kubyerta

Ang mga tauhan sa Kabanata 2 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Sa Ilalim ng Kubyerta” ay ang mga sumusunod:

 1. Simoun – Ang mayamang mag-aalahas na laging nakasuot ng pulang damit. Sa kabanatang ito, nakuha natin ang mas malalim na pagkakakilala sa kanyang katauhan bilang isang mapanuyong at mapanuring tao.

 2. Basilio – Ang estudyante ng medisina na mahusay na manggagamot. Ipinakita sa kabanatang ito ang kanyang determinasyon para sa kanyang mga adhikain at ang kanyang katapatan sa mga ito.

 3. Isagani – Isang estudyante at makata na may malalim na pagmamahal sa kanyang lalawigan. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Isagani ang kanyang kahandaan na ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala at ang kanyang lalawigan.

 4. Kapitan Basilio – Ang kasama nina Basilio at Isagani sa usapan. Kahit na may pag-aalinlangan siya sa mga adhikain ng dalawang estudyante, nirespeto niya ito at hindi niya pinigilan ang mga ito.

 5. Paulita Gomez – Ang kasintahan ni Isagani na kilala sa kanyang yaman, kagandahan, at pinag-aralan. Hindi man siya direktang kasama sa usapan, ang kanyang katauhan ay nabanggit sa kuwentuhan ng mga tauhan.

 6. Donya Victorina – Ang tiyahin ni Paulita na kasalukuyang naghahanap sa kanyang nawawalang asawa, si De Espadaña.

 7. De Espadaña – Ang asawa ni Donya Victorina na kasalukuyang nagtatago.

 8. Padre Florentino – Ang amain ni Isagani na nagpadala ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ng isang utusan.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 2

Ang Kabanata 2 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Sa Ilalim ng Kubyerta” ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Paggalang sa Diversidad: Sa pag-uusap nina Simoun, Basilio, at Isagani, ibinibigay ang konsepto na may iba’t ibang perspektibo ang mga tao na nakabatay sa kanilang mga karanasan at kultura. Sa kasong ito, hindi sumasang-ayon si Isagani sa pananaw ni Simoun na ang kanyang lalawigan ay mahirap dahil hindi sila bumibili ng alahas. Ipinapakita nito ang paggalang sa iba’t ibang pagtingin at paniniwala.

 2. Kasaysayan at Kultura: Ang pakikipagtalastasan nina Basilio at Isagani tungkol sa paaralan na kanilang balak itatag ay nagbibigay-diin sa halaga ng edukasyon, lalo na sa konteksto ng kasaysayan at kultura ng isang bansa.

 3. Diskriminasyon: Sa pamamagitan ng pananalita ni Simoun, tinatalakay din ang isyu ng diskriminasyon na nakabatay sa kayamanan at lahi. Inihambing niya ang estado ng mga Pilipinong pari sa mga mayayaman na lalawigan, na nagpapahiwatig ng patuloy na diskriminasyon sa mga Pilipino.

 4. Kapangyarihan ng Salita: Sa pagtanggi ni Basilio at Isagani sa alok na inumin ni Simoun at sa kanilang matalas na mga tugon sa kanya, ipinapakita ang kapangyarihan ng salita bilang isang instrumento ng protesta at pagpapahayag ng saloobin.

 5. Hindi Lahat ng Kailangan ay Materyal: Sa tugon ni Isagani na hindi nila kailangan ng alahas, nagbibigay-diin ito sa ideya na hindi lahat ng kailangan ng tao ay mayroong materyal na halaga. Sa kaso ng mga mamamayan ng lalawigan ni Isagani, mas pinahahalagahan nila ang kanilang kultura at tradisyon kaysa sa mga mamahaling bagay.